Miljö

Företagsbostäders ansvar för miljön 

Företagsbostäder är miljödiplomerade, och vår verksamhet revideras årligen av revisorer godkända av Svensk Miljöbas. Hur vi kan arbeta mer miljövänligt är en stående punkt på såväl ledningsgruppsmöten som avdelningsmöten. Områdena vi har valt att fokusera på är energianvändning, transporter och avfallshantering.

Medveten energiförbrukning

Vi arbetar med många olika fastighetsvärdar, som alla har kommit olika långt i sitt miljöarbete. Detta måste vi ha förståelse för. Vår ståndpunkt är att vi så långt det går arbeta för en minskad energiförbrukning, till exempel genom att välja lågenergilampor i alla våra lägenheter. Dessutom jobbar vi aktivt för att byta till miljövänliga elleverantörer där den möjligheten finns.

Klimatsmarta transporter

Vi samordnar våra egna transporter så mycket vi bara kan, och har dessutom infört elektroniska körjournaler som hjälper oss att ytterligare sänka vår bränsleförbrukning. I de lägen vi köper in transporter väljer vi det mest miljövänliga alternativet. Genom att erbjuda våra kunder företagslägenheter minskar vi också deras resande när de arbetar på främmande ort.

Aktiv återvinning

Vi arbetar aktivt med sopsortering och återvinning, både på våra kontor och ute i våra företagslägenheter. I alla lägenheter finns möjlighet till källsortering och information om hur soporna bör sorteras för att kunna återvinnas. När vi förnyar inredningen i våra lägenheter försöker vi att välja miljövänliga produkter och möbler. Och den inredning vi inte längre behöver skänker vi till Stadsmissionen, där den kan få nytt liv.