Pressrum

Sveriges största leverantör av företagsbostäder stärker sin position med ny huvudägare.

31 oktober 2017

Petter Stordalens nystartade bolag Strawberry Living AB/AS blir majoritetsägare i Företagsbostäder. Med sina 1400 fullt ut möblerade lägenheter är Företagsbostäder störst inom longstay i Sverige. Nu kommer Företagsbostäder kunna stärka sin position på den nordiska marknaden ytterligare, vilket vi ser som positivt för såväl våra kunder som för fastighetsägarna.

Ökad efterfrågan på företagslägenheter i högkonjunkturens spår.

16 december 2016

Högkonjunktur och god tillväxt bland företagen leder till att efterfrågan på tillfälliga företagsboenden ökar runt om i landet. Företagsbostäder svarar med att utöka sitt bestånd av möblerade företagslägenheter på flera orter.

 

Sidor