Pressrum

Ökad efterfrågan på företagslägenheter i högkonjunkturens spår.

16 december 2016

Högkonjunktur och god tillväxt bland företagen leder till att efterfrågan på tillfälliga företagsboenden ökar runt om i landet. Företagsbostäder svarar med att utöka sitt bestånd av möblerade företagslägenheter på flera orter.

 

Sidor