Behandling av personuppgifter

I maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL).

Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. Med GDPR förstärks rättigheterna för den enskilde ytterligare genom strängare krav på hur företag behandlar personuppgifter.

Företagsbostäder välkomnar denna förstärkning av enskildas rättigheter. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du här.