Pressrum

Företagsbostäder inreder konkurrenskraftiga lägenheter i centrala Göteborg

28 november 2017

Då efterfrågan på tillfälligt boende ökar runt om i landet expanderar nu Företagsbostäder sitt bestånd av möblerade företagslägenheter i centrala Göteborg. De inreds smakfullt för att tillgodose de önskemål som företagen har. Många företag i Göteborg har behov av kompetent arbetskraft från hela Sverige, men även från övriga världen. Istället för dyra hotellnätter kan företagen erbjuda lägenheter och på så sätt även öka sin konkurrenskraft.

Sveriges största leverantör av företagsbostäder stärker sin position med ny huvudägare.

31 oktober 2017

Petter Stordalens nystartade bolag Strawberry Living AB/AS blir majoritetsägare i Företagsbostäder. Med sina 1400 fullt ut möblerade lägenheter är Företagsbostäder störst inom longstay i Sverige. Nu kommer Företagsbostäder kunna stärka sin position på den nordiska marknaden ytterligare, vilket vi ser som positivt för såväl våra kunder som för fastighetsägarna.

Ökad efterfrågan på företagslägenheter i högkonjunkturens spår.

16 december 2016

Högkonjunktur och god tillväxt bland företagen leder till att efterfrågan på tillfälliga företagsboenden ökar runt om i landet. Företagsbostäder svarar med att utöka sitt bestånd av möblerade företagslägenheter på flera orter.